Opgelet

Belgische ambassades en consulaten kunnen momenteel en tot nader order geen enkele visumaanvraag meer aanvaarden en, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis), ook geen visa meer afgeven.

Voor meer informatie gelieve de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken te raadplegen.