Technisch probleem

Vanwege een tijdelijk technisch probleem kan er op dit moment geen visumaanvraag in behandeling worden genomen.

Gelieve te wachten vooraleer een afspraak te maken.


Nieuwe gebruiker registreren

Opgelet

Belgische ambassades en consulaten kunnen momenteel en tot nader order geen enkele visumaanvraag meer aanvaarden en, behalve in geval van uitzondering (essentiële reis), ook geen visa meer afgeven.

Voor meer informatie gelieve de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken te raadplegen.