Disclaimer voor het EVC

Houd er rekening mee dat:

- De gegevens op uw elektronisch aanvraagformulier niet meer gewijzigd kunnen worden eens de aanvraag ingediend is. Het zijn deze gegevens die gebruikt zullen worden om de afspraak te maken bij het CEV.

- Bij persoonlijke indiening van uw aanvraag bij het CEV, zullen de volgende gegevens gecontroleerd worden: het aanvraagnummer op het formulier (VOWINTxxxxxxx), het paspoortnummer en de naam van de aanvrager. Als er inconsistenties zijn, zal de toegang u geweigerd worden.

- Gelieve bijgevolg uw gegevens correct in te vullen in het aanvraagformulier van Visa On Web. Enkel het formulier dat u gebruikt hebt om een afspraak te maken zal worden aanvaard!


Vermeld ook uw exacte telefoonnummer in het formulier. Bij een proactieve controle zal een verkeerd telefoonnummer ertoe leiden dat de afspraak geannuleerd wordt.